Thông báo trúng thầu

Thông báo trúng thầu

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU (theo chuyến) THÔNG BÁO TRÚNG THẦU (trọn gói) THÔNG BÁO TRÚNG THẦU (xe điều hành)
Read More
Thông báo mời chào giá

Thông báo mời chào giá

Thông báo mời chào giá Dịch vụ vận chuyển số 3800 Thông báo mời chào giá Dịch vụ vận chuyển...
Read More
Bộ Y tế và WHO phối hợp xây dựng các Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, cơ quan công sở.

Bộ Y tế và WHO phối hợp xây dựng các Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, cơ quan công sở.

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới WHO tiếp tục phối hợp xây dựng các Khuyến cáo...
Read More
Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và hướng dẫn rửa tay đúng cách

Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và hướng dẫn rửa tay đúng cách

* Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc như sau:   * Bộ...
Read More
Giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 bằng cách nào?

Giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 bằng cách nào?

Hãy thực hiện các khuyến cáo hữu ích dưới đây của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế...
Read More
7 cách vệ sinh, khử khuẩn tại gia đình phòng dịch COVID-19

7 cách vệ sinh, khử khuẩn tại gia đình phòng dịch COVID-19

Cục Quản lý Môi trường y tế, Bộ Y tế cho biết, dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp...
Read More
Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh

Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu...
Read More
Thông báo mời chào giá

Thông báo mời chào giá

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - Micco thông báo mời chào giá
Read More
Thông báo mời chào giá

Thông báo mời chào giá

Trung tâm Mitech thông báo mời chào giá
Read More