Chi nhánh Hóa chất mỏ Bình Dương tổ chức lễ phát động tháng hành động về AT-VSLĐ, tháng công nhân năm 2020

Chi nhánh Hóa chất mỏ Bình Dương tổ chức lễ phát động tháng hành động về AT-VSLĐ, tháng công nhân năm 2020

       Thực hiện công văn số 1093/BCĐ của Ban chỉ đạo tháng Hành động về AT-VSLĐ UBND tỉnh...
Read More
Đại hội Đảng bộ Hóa chất Mỏ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng bộ Hóa chất Mỏ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 02 ngày 08 ÷ 09/5/2020, Đảng bộ Hóa chất mỏ đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ...
Read More
Chi nhánh Hóa chất Mỏ Bình Dương tổ chức huấn luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động định kỳ năm 2020

Chi nhánh Hóa chất Mỏ Bình Dương tổ chức huấn luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động định kỳ năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 277/KH-CNBD ngày 14/4/2020 của Chi nhánh công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương về việc...
Read More
Bộ Y tế và WHO phối hợp xây dựng các Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, cơ quan công sở.

Bộ Y tế và WHO phối hợp xây dựng các Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, cơ quan công sở.

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới WHO tiếp tục phối hợp xây dựng các Khuyến cáo...
Read More
Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và hướng dẫn rửa tay đúng cách

Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và hướng dẫn rửa tay đúng cách

* Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc như sau:   * Bộ...
Read More
Giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 bằng cách nào?

Giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 bằng cách nào?

Hãy thực hiện các khuyến cáo hữu ích dưới đây của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế...
Read More
1 2 3 6