Đại hội Đảng bộ Hóa chất Mỏ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng bộ Hóa chất Mỏ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 02 ngày 08 ÷ 09/5/2020, Đảng bộ Hóa chất mỏ đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ...
Read More
Đảng ủy Hóa chất mỏ tham dự Hội thi “Cán bộ kiểm tra giỏi cấp huyện”

Đảng ủy Hóa chất mỏ tham dự Hội thi “Cán bộ kiểm tra giỏi cấp huyện”

Tham gia Hội thi có 37 đội với 92 thí sinh đến từ các Chi, Đảng bộ ở các xã,...
Read More
Đảng ủy Hóa chất mỏ tổ chức Hội nghị nói chuyện về Bác Hồ cho cán bộ, đảng viên và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đảng ủy Hóa chất mỏ tổ chức Hội nghị nói chuyện về Bác Hồ cho cán bộ, đảng viên và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Thực hiện Chương trình công tác của Huyện ủy Tân Thành về tổ chức Hội nghị nói chuyện về Bác...
Read More