755 lượt xem 22/07/2018

MICCO NAM BỘ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VLNCN

Trong những năm vừa qua, Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Nam Bộ – MICCO đã rất tích cực tìm kiếm, phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu VLNCN tại Campuchia.

Năm 2014, Công ty bắt đầu xuất khẩu sản phẩm dây nổ chịu nước sang Campuchia với doanh thu ước đạt 148 nghìn đô la Mỹ. Sau hơn 3 năm không ngừng nỗ lực, cố gắng, bám sát thị trường Campuchia, năm 2017, Công ty MICCO Nam Bộ đã xuất khẩu sang Campuchia tổng giá trị VLNCN đạt 1,078 triệu đô la Mỹ với rất nhiều các chủng loại sản phẩm như: dây nổ chịu nước, kíp điện, kíp vi sai điện, kíp phi sai phi điện, mồi nổv.v… và đặc biệt là sản phẩm Ammonium Nitrate được sản xuất tại nhà máy Đạm NitratAmoni Thái Bình với tổng lượng xuất khẩu năm 2017 đạt1.540 tấn.

Trong năm 2018, Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV MICCO Nam Bộ quyết tâm đạt được mục tiêu tổng giá trị xuất khẩu đạt 1,5 triệu đô la Mỹ.Đồngthời, Công ty không chỉ xuất khẩu VLNCN sang Campuchia mà tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường sang các khu vực khác như: Châu Úc, Nam Á, Trung Đông, Tây Phi v.v…

Với quyết tâm, đồng lòng của toàn thể CBCNV, ban Lãnh đạo Công ty, hy vọng năm 2018 toàn thể Công ty sẽ giành thắng lợi, đạt được mọi mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu xuất khẩu. Qua đó, góp phần đạt mục tiêu chung tăng trưởng GDP 6,5% – 6,7% của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018 này.