Ngành nghề sản xuất kinh doanh của MiccoNam Bộ

 • Sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả xuất, nhập khẩu), bảo quản, vận chuyển, sử dụng Vật liệu nổ Công nghiệp (VLNCN) và tiền chất thuốc nổ, hóa chất, nguyên vật liệu để sản xuất VLNCN;
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Hoạt động đo đạc bản đồ, lập báo cáo kiểm kê trữ lượng khoáng sản; Tư vấn về khảo sát trắc địa, địa chất môi trường mỏ;
 • Dịch vụ thăm dò khai thác khoáng sản, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.
 • Dịch vụ tư vấn, lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.
 • Dịch vụ lập phương án phòng ngừa thủ tiêu sự cố hóa chất.
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Dịch vụ phân tích hóa chất; kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường, ô nhiễm không khí và nước ….
 • Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy hoạch, phát triển công nghệ trong sản xuất, phối chế, thử nghiệm, sử dụng tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp.
 • Dịch vụ phá dỡ công trình.
 • Kinh doanh hóa chất: vôi, xút, hóa chất phòng thí nghiệm và hóa chất công nghiệp khác.
 • Dịch vụ ngành dầu khí: xuất/nhập khẩu, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, bảo quản, hủy VLNCN và lắp ráp đạn bắn vỉa dầu khí.
 • Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • Dự trữ quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp.
 • Dịch vụ khoan, nổ mìn lộ thiên/hầm lò/công trình ngầm, nổ mìn dưới nước.
 • Dịch vụ tư vấn, giám sát các ảnh hưởng nổ mìn và tai biến địa chất.
 • Sản xuất, cung ứng, vật tư kỹ thuật, dây điện, bao bì đóng gói thuốc nổ, giấy sinh hoạt, than sinh hoạt, vật liệu xây dựng.
 • Thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi và thiết kế, thi công khai thác mỏ.
 • Kinh doanh, cung ứng xăng dầu và vật tư, thiết bị.
 • Vận tải đường bộ, đường sông, đường biển, vận tải quá cảnh, quản lý và khai thác cảng.
 • Sửa chữa các phương tiện vận tải, thi công cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ.