Chi nhánh Hóa chất mỏ Bình Dương tổ chức lễ phát động tháng hành động về AT-VSLĐ, tháng công nhân năm 2020

Chi nhánh Hóa chất mỏ Bình Dương tổ chức lễ phát động tháng hành động về AT-VSLĐ, tháng công nhân năm 2020

       Thực hiện công văn số 1093/BCĐ của Ban chỉ đạo tháng Hành động về AT-VSLĐ UBND tỉnh...
Read More
Chi nhánh Hóa chất Mỏ Bình Dương tổ chức huấn luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động định kỳ năm 2020

Chi nhánh Hóa chất Mỏ Bình Dương tổ chức huấn luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động định kỳ năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 277/KH-CNBD ngày 14/4/2020 của Chi nhánh công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương về việc...
Read More
Chi nhánh Hóa chất mỏ Bình Dương tổ chức lễ phát động tháng hành động về AT-VSLĐ, tháng công nhân năm 2019

Chi nhánh Hóa chất mỏ Bình Dương tổ chức lễ phát động tháng hành động về AT-VSLĐ, tháng công nhân năm 2019

Thực hiện công văn số 964/BCĐ của Ban chỉ đạo tháng Hành động về AT-VSLĐ UBND tỉnh Bình Dương ngày...
Read More
Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật và công nghệ – Micco Nam Bộ tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật và công nghệ – Micco Nam Bộ tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Thực hiện thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định...
Read More
CHI NHÁNH HÓA CHẤT MỎ BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ NĂM 2018

CHI NHÁNH HÓA CHẤT MỎ BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ NĂM 2018

Thực hiện kế hoạch số 325/KH-CNBD/KTAT ngày 20/4/2018 của Chi nhánh công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương về việc...
Read More