Tổng Công ty CN Hoá chất Mỏ – VINACOMIN tổ chức tổng kết tháng AT-VSLĐ- tháng công nhân, hội nghị sơ kết công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm & đối thoại NLĐ

Tổng Công ty CN Hoá chất Mỏ – VINACOMIN tổ chức tổng kết tháng AT-VSLĐ- tháng công nhân, hội nghị sơ kết công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm & đối thoại NLĐ

Tham dự Hội nghị có các Đ/c: Lê Thanh Xuân- UV TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐ TKV, các Đ/c Trưởng, Phó...
Read More
Chi nhánh Hóa chất mỏ Bình Dương tham gia hội chợ triển lãm Thương Mại Mỹ Nghệ & Tiêu Dùng khu vực miền Đông Nam Bộ

Chi nhánh Hóa chất mỏ Bình Dương tham gia hội chợ triển lãm Thương Mại Mỹ Nghệ & Tiêu Dùng khu vực miền Đông Nam Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty và công ty Nam Bộ Micco về việc phát triển mảng kinh...
Read More
Bài thơ : Hội thi an toàn của ngành Hóa chất mỏ.

Bài thơ : Hội thi an toàn của ngành Hóa chất mỏ.

(Nam)Bài thơ này anh viết kể em nghe Về hội thi an toàn năm trước Cũng là nhớ buổi đầu...
Read More
Micco Nam Bộ tổ chức thi đấu thể thao Chào mừng 44 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước

Micco Nam Bộ tổ chức thi đấu thể thao Chào mừng 44 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước

Thực hiện kế hoạch thi đấu thể thao nội bộ năm 2019 và chào mừng 44 năm ngày giải phóng...
Read More
Công đoàn MICCO quan tâm chu đáo đến nơi ăn, chốn ở của người lao động

Công đoàn MICCO quan tâm chu đáo đến nơi ăn, chốn ở của người lao động

Đó là quan điểm xuyên suốt của Công đoàn Tổng Công ty CN Hoá chất mỏ - Vinacomin (MICCO). Do...
Read More