228 lượt xem 01/05/2019

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 5 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Ngô Quang Thanh 26/5 Trưởng kho PX kho Kiên Giang
2 Nguyễn Văn Tú 22/5 Cán bộ kỹ thuật PX kho Kiên Giang
3 Trần Hữu Lĩnh 01/5 Chuyên viên Phòng  KHTT
4 Trần Ánh Quang 01/5 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
5 Nguyễn T. Quỳnh Nga 04/5 Công nhân Phòng KTCN
6 Tô Văn Thành 17/5 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
7 Trần Hồng Kỳ 20/5 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
8 Phan Hoài Giang 30/5 Công nhân Phòng KTCN
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
9 Nguyễn Trọng Mạnh 20/5 Trưởng ban Ban TKKTTC
10 Nguyễn Thị Nụ 16/5 Chuyên viên Ban KTAT
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
11 Nguyễn Minh Vương 20/5 Phó giám đốc CN Đồng Nai
12 Phạm Tiến Dũng 17/5 Trưởng ban Ban KTAT
13 Trần Triệu Quang 19/5 Chuyên viên Ban NVTH
14 Phạm Thị Luyến 29/5 Chuyên viên Ban KTAT

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

 Lê Công Điện