262 lượt xem 01/04/2019

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 4 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Hoàng Văn Thái 19/4 Phó phòng Phòng TCHC
2 Văn Đình Nông 22/4 Đội phó Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
3 Nguyễn T. M. Nguyệt 06/4 Trưởng ban Nữ công Phòng KHTT
4 Đỗ Thị Huân 01/4 Phó ban Nữ công Phòng TKKTTC
5 Nguyễn Xuân Thủy 01/4 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
6 Trần Văn Sáng 01/4 Thủ kho Phân xưởng kho BRVT
7 Nguyễn Tự Long 06/4 Chuyên viên Phòng Thí nghiệm
8 Đào Thành Vinh 07/4 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
9 Hoàng Hương 10/4 Chuyên viên Phòng TKKTTC
10 Nguyễn Ngọc Hiệp 14/4 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
11 Nguyễn Văn Ba 15/4 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
12 Đỗ Thị Huyên 18/4 Nhân viên Tạp vụ Phòng TCHC
13 Nguyễn Đức Kiên 20/4 Công nhân KNM PX kho Kiên Giang
14 Nguyễn Phương Thùy 24/4 Chuyên viên Phòng TCHC
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
15 Lưu Văn Hiển 22/4 Phó Giám đốc CNBD
16 Trần Xuân Tính 08/4 Phó ban Ban KTAT
17 Nguyễn Văn Tùng 24/4 Đội phó Đội KNM Bình Dương
18 Nguyễn Quyết Chiến 03/4 Công nhân Đội KNM Bình Dương
19 Hồ Hữu Khang 08/4 Bảo vệ Kho Tân Uyên
20 Đặng Văn Vũ 10/4 Công nhân Đội KNM Bình Dương
21 Nguyễn Tiến Dũng 17/4 Công nhân Đội KNM Bình Dương
22 Lê Văn Phương 23/4 Chuyên viên Ban KTAT
23 Đặng Xuân Hà 30/4 Bảo vệ Kho Tân Uyên
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
24 Nguyễn Chiến Thắng 24/4 Đội trưởng Đội KNM
25 Nguyễn Văn Huấn 10/4 Công nhân KNM Đội KNM
26 Đinh Văn Sơn 12/4 Công nhân KNM Đội KNM
27 Đỗ Văn Thế 15/4 Bảo vệ, áp tải Kho Bình An

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

   

 

Lê Công Điện