251 lượt xem 05/12/2019

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 12 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I  Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – Micco
1 Hà Xuân Cảnh 23/12 Phó giám đốc Phó giám đốc Công ty
2 Đỗ Văn Năng 21/12 Phó quản đốc Phân xưởng KNM
3 Nguyễn Văn Hiếu 28/12 Đội phó đội Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
4 Hoàng Văn Hải 05/12 Chuyên viên Phòng Thí nghiệm
5 Hoàng Văn Kiểm 12/12 Cán bộ kỹ thuật Phân xưởng KNM
6 Huỳnh Đỗ Nhung 12/12 Cấp dưỡng Phân xưởng kho K.Giang
7 Vũ Thị Mai 12/12 Chuyên viên Phòng TKKTTC
8 Vũ Thị Dậu 13/12 Bảo vệ Phòng An toàn
9 Trần Trọng Đang 16/12 Thủ kho Cụm kho An Giang
10 Phạm Văn Đức 19/12 Thủ kho Phân xưởng kho BRVT
11 Nguyễn Hữu Long 20/12 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
12 Nguyễn Hoàng Sơn 20/12 Lái xe Phòng TCHC
13 Dương Văn Vinh 21/12 Chuyên viên Phòng KTCN
14 Hà Văn An 23/12 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
15 Đặng Quang Hưng 25/12 Bảo vệ Phân xưởng kho K.Giang
16 Đỗ Trung Đức 30/12 Chuyên viên Phòng KHTT
 II  Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
17 Trần Văn Lương 01/12 Bảo vệ Kho Tân Uyên
18 Trần Thị Thu Hoài 08/12 Chuyên viên Ban TKKTTC
19 Hồ Phúc Giang 10/12 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
20 Đinh Thị Huyền 13/12 Tạp vụ Ban NVTH
21 Nguyễn Trọng Tuấn 18/12 Bảo vệ Kho Tân Uyên
22 Trịnh Hoài Anh 20/12 Chuyên viên Ban TKKTTC
23 Nguyễn Công Trang 24/12 Bảo vệ Kho Tân Uyên
24 Nguyễn Mạnh Sang 27/12 Chỉ huy nổ mìn Đội KNM Bình Dương
25 Lê Huy Hòa 27/12 Thủ kho Kho Tân Uyên
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
26 Trần Khắc Minh 12/12 Thủ kho Kho Bình An
27 Phạm Hữu Xước 24/12 Bảo vệ Kho Bình An
28 Nguyễn Thị Hoa 27/12 Nhân viên Cấp dưỡng Ban NVTH
29 Nguyễn Đức Cảnh Bảo vệ Kho Bình An
IV  Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Mitech
30 Trần Văn Sơn 10/12 Cán bộ Kỹ thuật Ban KTAT

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

     Lê Công Điện