464 lượt xem 03/12/2018

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 12 năm 2018.

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
 I  Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Hà Xuân Cảnh 23/12 Phó giám đốc Phó giám đốc Công ty
2 Đỗ Văn Năng 21/12 Phó quản đốc Phân xưởng KNM
3 Nguyễn Văn Hiếu 28/12 Đội phó đội Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
4 Hoàng Văn Hải 05/12 Chuyên viên Phòng Thí nghiệm
5 Đỗ Thị Kim Thoa 12/12 Chuyên viên Phòng Thí nghiệm
6 Hoàng Văn Kiểm 12/12 Cán bộ kỹ thuật Phân xưởng KNM
7 Huỳnh Đỗ Nhung 12/12 Cấp dưỡng Phân xưởng kho K.Giang
8 Vũ Thị Dậu 13/12 Bảo vệ Phòng An toàn
9 Phạm Văn Đức 19/12 Thủ kho VLNCN Phân xưởng kho BRVT
10 Nguyễn Hữu Long 20/12 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
11 Nguyễn Hoàng Sơn 20/12 Lái xe Phòng TCHC
12 Dương Văn Vinh 21/12 Chuyên viên Phòng KTCN
13 Hà Văn An 23/12 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
14 Đặng Quang Hưng 25/12 Bảo vệ Phân xưởng kho K.Giang
 II  Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
15 Trần Thị Thu Hoài 08/12 Chuyên viên Ban TKKTTC
16 Hồ Phúc Giang 10/12 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
17 Đinh Thị Huyền 13/12 Tạp vụ Ban NVTH
18 Trần Trọng Đang 16/12 Thủ kho Kho Tân Uyên
19 Nguyễn Trọng Tuấn 18/12 Bảo vệ Kho Tân Uyên
20 Nguyễn Mạnh Sang 27/12 Chuyên viên Đội KNM Bình Dương
21 Lê Huy Hòa 27/12 Thủ kho Kho Tân Uyên
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
22 Vũ Thị Mai 12/12 Chuyên viên Ban TKKTTC
23 Trần Khắc Minh 12/12 Thủ kho Kho Bình An
24 Phạm Hữu Xước 24/12 Bảo vệ Kho Bình An
25 Nguyễn Thị Hoa 27/12 Nhân viên Cấp dưỡng Ban NVTH
 IV  Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Mitech
26 Trần Văn Sơn 10/12 Cán bộ Kỹ thuật Ban KTAT

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

    Lê Công Điện