94 lượt xem 01/11/2020

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 11 năm 2020.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Lê Công Điện 03/11 Giám đốc Giám đốc Công ty
2 Phạm Trung Kiên 11/11 Phó phòng Phòng KHTT
3 Đặng Văn Dương 25/11 Đội trưởng đội pha sút Phòng KHTT
4 Đậu Thị Kim Chi 01/11 Chuyên viên Phòng KTCN
5 Nguyễn Hà Hòa 02/11 Chuyên viên Phòng TCHC
6 Nguyễn Thị Nhung 03/11 Chuyên viên Phân xưởng KNM
7 Nguyễn Huy Nhạc 04/11 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
8 Nguyễn Mạnh Trung 04/11 Bảo vệ Phân xưởng kho K.Giang
9 Nguyễn Thanh Hảo 04/11 Nhân viên bán xăng Phòng KHTT
10 Trần Quốc Đạt 05/11 Nhân viên bán xăng Phòng KHTT
11 Nguyễn Hữu Dũng 05/11 Chuyên viên Phòng KTCN
12 Nguyễn Thanh Dương 06/11 Công nhân KNM Phân xưởng kho K.Giang
13 Nguyễn Văn Tú 07/11 Chỉ huy nổ mìn Phân xưởng kho K.Giang
14 Nguyễn Dương Hạnh 09/11 Chuyên viên Phòng KHTT
15 Nguyễn Văn Thời 10/11 Chuyên viên Phòng An toàn
16 Võ Minh Dũng 10/11 Cán bộ kỹ thuật Phân xưởng kho K.Giang
17 Nguyễn Như Khương 10/11 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
18 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/11 Chuyên viên Phòng KTCN
19 Hoàng Xuân Hùng 12/11 Công nhân KNM Phân xưởng kho K.Giang
20 Huỳnh Đỗ Nhung 12/11 Cấp dưỡng Phân xưởng kho K.Giang
21 Nguyễn Văn Sức 13/11 Bảo vệ PX kho An Giang
22 Trần Viết Tuấn 15/11 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
23 Hoàng Văn Xuyên 20/11 Thợ điện Phòng KTCN
24 Nguyễn Mai Trọng 22/11 Bảo vệ PX kho An Giang
25 Ngô Thị Hài 22/11 Cấp dưỡng Phân xưởng kho BRVT
26 Nguyễn Văn Nguyên 22/11 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
27 Trần Minh Sỹ 23/11 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
28 Lê Quốc Cường 23/11 Công nhân Phân xưởng kho K.Giang
29 Đặng Thị Hoa 30/11 Công nhân Phòng KTCN
II  Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
30 Đỗ Xuân Trường 08/11 Trưởng ban Ban KTAT
31 Phan Thế Hải 05/11 Bảo vệ Kho Tân Uyên
32 Bùi Đức Duẩn 07/11 Chỉ huy nổ mìn Đội KNM Bình Dương
33 Nguyễn Tuấn Vũ 12/11 Chuyên viên Đội KNM Bình Dương
34 Dương Thị Ngọc Liên 17/11 Chuyên viên Ban NVTH
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
35 Nguyễn Thị Thu Mai 21/11 Phó ban Ban TKKTTC
36 Hoàng Văn Huy 04/11 Chuyên viên Ban NVTH
37 Nguyễn Văn Mạnh 10/11 Bảo vệ Kho Bình An
38 Vũ Đức Văn 13/11 Bảo vệ Kho Bình An

 

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

                                                                                        Lê Công Điện