414 lượt xem 01/11/2019

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 11 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – Micco
1 Lê Công Điện 03/11 Giám đốc Giám đốc Công ty
2 Phạm Trung Kiên 11/11 Phó phòng Phòng KHTT
3 Đặng Văn Dương 25/11 Đội trưởng đội pha sút Phòng KHTT
4 Đậu Thị Kim Chi 01/11 Chuyên viên Phòng KTCN
5 Nguyễn Hà Hòa 02/11 Chuyên viên Phòng TCHC
6 Nguyễn Thị Nhung 03/11 Chuyên viên Phân xưởng KNM
7 Nguyễn Mạnh Trung 04/11 Bảo vệ Phân xưởng kho K.Giang
8 Nguyễn Hữu Dũng 05/11 Chuyên viên Phòng KTCN
9 Nguyễn Thanh Dương 06/11 Công nhân KNM Phân xưởng kho K.Giang
10 Nguyễn Dương Hạnh 09/11 Chuyên viên Phòng KHTT
11 Nguyễn Văn Thời 10/11 Chuyên viên Phòng An toàn
12 Võ Minh Dũng 10/11 Cán bộ kỹ thuật Phân xưởng kho K.Giang
13 Nguyễn Như Khương 10/11 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
14 Nguyễn T. Thu Hiền 12/11 Chuyên viên Phòng KTCN
15 Hoàng Xuân Hùng 12/11 Công nhân KNM Phân xưởng kho K.Giang
16 Huỳnh Đỗ Nhung 12/11 Cấp dưỡng Phân xưởng kho K.Giang
17 Nguyễn Văn Sức 13/11 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
18 Trần Viết Tuấn 15/11 Công nhân KNM Phân xưởng kho K.Giang
19 Hoàng Văn Xuyên 20/11 Thợ điện Phòng KTCN
20 Nguyễn Mai Trọng 22/11 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
21 Ngô Thị Hài 22/11 Cấp dưỡng Phân xưởng kho BRVT
22 Nguyễn Văn Đức 24/11 Lái xe Phân xưởng kho K.Giang
23 Bùi Trọng Kiên 26/11 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
24 Đặng Thị Hoa 30/11 Công nhân Phòng KTCN
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
25 Đỗ Xuân Trường 08/11 Trưởng ban Ban KTAT
26 Phan Thế Hải 05/11 Bảo vệ Kho Tân Uyên
27 Bùi Đức Duẩn 07/11 Chỉ huy nổ mìn Đội KNM Bình Dương
28 Nguyễn Văn Mạnh 10/11 Công nhân KNM Kho Tân Uyên
29 Nguyễn Tuấn Vũ 12/11 Chuyên viên Đội KNM Bình Dương
30 Dương Thị Ngọc Liên 17/11 Chuyên viên Ban NVTH
31 Nguyễn Văn Nguyên 22/11 Lái xe Ban NVTH
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
32 Nguyễn Thị Thu Mai 21/11 Phó ban Ban TKKTTC
33 Hoàng Văn Huy 04/11 Chuyên viên Ban NVTH
34 Nguyễn Huy Nhạc 04/11 Bảo vệ Kho Bình An
35 Vũ Đức Văn 13/11 Bảo vệ Kho Bình An

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

       Lê Công Điện