173 lượt xem 02/10/2019

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 10 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
 I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – Micco
1 Nguyễn Tiến Hoà 10/10 Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm
2 Đỗ Văn Bảy 28/10 Đội trưởng bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
3 Phạm Xuân Tuyên 01/10 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
4 Dương Văn Tấn 02/10 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
5 Phạm Văn Phức 01/10 Thủ kho Phân xưởng kho KGiang
6 Nguyễn Huy Công 03/10 Chuyên viên Phòng KHTT
7 Lường Thị Nga 05/10 Công nhân Phòng KTCN
8 Nguyễn Văn Thắm 06/10 Chuyên viên Phòng KTCN
9 Dương Văn Thái 07/10 Chuyên viên Phòng KHTT
10 Dương Văn Tuấn 07/10 Bảo vệ Phòng An toàn
11 Nguyễn Trung Kiên 10/10 Cán bộ kỹ thuật Phân xưởng KNM
12 Lê Thị Thủy 10/10 Chuyên viên Phân xưởng kho KGiang
13 Nguyễn Hữu Hòa 10/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
14 Nguyễn Anh Tuấn 11/10 Nhân viên Phân xưởng KNM
15 Vũ Thị Tươi 14/10 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
16 Phan Văn Linh 20/10 Chuyên viên Phòng KTCN
17 Trần Văn Tuyền 22/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
18 Nguyễn Đình Thịnh 22/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
19 Cao Văn Cương 23/10 Công nhân Phân xưởng KNM
20 Dương Văn Đoàn 25/10 Cán bộ Kỹ thuật Phân xưởng kho KGiang
21 Nguyễn Khắc Hùng 27/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
22 Hoàng Biên Thuỳ 28/10 Bảo vệ Phòng An toàn
23 Nguyễn Thị Sáng 29/10 Công nhân Phòng KTCN
24 Trần Xuân Hải 30/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
25 Tạ Văn Hải 01/10 Công nhân Đội KNM
26 Phạm Đức Tân 01/10 Công nhân Đội KNM
27 Hoàng Văn Tùng 03/10 Công nhân Đội KNM
28 Nguyễn Thị Hà 07/10 Chuyên viên Ban KTAT
29 Quản Quốc Tiến 07/10 Chuyên viên Ban NVTH
30 Đặng Xuân Hưởng 28/10 Công nhân Đội KNM
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
31 Đỗ Văn Chiến 26/10 Giám đốc CN Đồng Nai
32 Phạm Ngọc Dương 02/10 Chuyên viên Ban KTAT
33 Lương Đức Tùng 05/10 Lái xe Ban NVTH
34 Nguyễn Văn  Tịnh 10/10 Công nhân KNM Đội KNM
 IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Micco – Nam Bộ
35 Nguyễn Thị Hoa 02/10 Cán sự Đội Dịch vụ 1
36 Trần Thị Hòa 09/10 Chuyên viên Ban TKKTTC
37 Ông Cao Cường 09/10 CBKT Ban KTAT
38 Đỗ Thị Hảo 26/10 Chuyên viên Ban NVTH

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

                                                                                   Lê Công Điện